Algemene voorwaarden Iedereen dient zich in te schrijven, waarbij de volgorde van binnenkomst mede bepalend is voor toelating, voor het geval de cursus is volgeboekt. De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname. Een proefles kan alleen gevolgd worden in overleg met het SKAC. Bij annulering uwerzijds (alleen met gegronde reden), binnen 2 weken voor aanvang van de cursus, bent u ons € 12,50 aan administratiekosten verschuldigd. U ontvangt vooraf een overzicht van de data waarop de cursus plaats vindt en een deelnemerslijst met telefoonnummer, alsmede een nota inzake het (vooraf) te betalen bedrag. U kunt ons ook machtigen het bedrag van uw [IBAN]rekening af te laten schrijven. In principe worden er tijdens de schoolvakanties GEEN cursussen gegeven. De meeste cursussen starten in de derde week van september. Voor cursussen die later beginnen kunt u zich nu ook inschrijven.