korte workshop Kunstgeschiedenis over het leven van Johan Barthold Jongkind

Door: Tom Molenaars

2 lessen op 8 en 22 maart 2018 van 19.30-21.30 uur.

Kosten: € 25,00

Korte inhoud:

Johan Barthold Jongkind, een reislustig schilder

In twee lessen schetst kunsthistoricus Tom Molenaars het rusteloze leven van Johan Jongkind.

Na een afgebroken notarissenopleiding bezocht Jongkind de Tekenacademie van Den Haag. De onthulling van een ruiterstandbeeld zou de levensloop van deze jonge kunstenaar drastisch omgooien. Op uitnodiging kon hij naar Frankrijk, naar Parijs vertrekken en zat direct midden in de toonaangevende kunstwereld. Hij reisde o.a. naar Normandië, zwierf in de omgeving van Parijs, verbleef enkele jaren in Nederland om uiteindelijk naar Nevers te vertrekken, zijn laatste verblijfplaats. Niet alleen vanwege zijn gezellige karakter, maar ook door zijn manier van kijken naar de wereld om hem heen alsmede zijn losse penseelstreken werd hij gewaardeerd door zijn collega’s. Hij zou op de jonge garde, die later onder de spotnaam impressionisten beroemd zou worden, een zeer belangrijke invloed uitoefenen.

In deze beide lessen komen we aan de hand van zijn chronologische levensloop zowel Nederlandse als Franse tijdgenoten tegen en de wederzijdse invloeden op elkaar. Er wordt eveneens aandacht besteed aan het tijdsbeeld, waardoor het rusteloze leven van Jongkind een helder kader krijgt.

Misschien heeft Jongkind in Nederland niet die statuur en faam die hij in Frankrijk wel geniet, maar dat maakt een kennismaking met deze impressionistische schilder avant la lettre alleen maar spannender.