Voorlopig zijn er geen aktiviteiten gepland. Honk 12 maakt in het nieuwe schooljaar hun programma bekend.